φίλτρα νερού : τι να επιλέξω ;

Είναι γνωστό το δίλημμα που αντιμετωπίζουν όσοι θέλουν να αγοράσουν ένα σύστημα φιλτραρίσματος ή καλύτερα ένα σύστημα επεξεργασίας νερού.

Είναι αλήθεια ότι η επιλογή του κατάλληλου συστήματος είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα του νερού που θα έχουμε και για το κόστος αγοράς και συντήρησης του συστήματος.

Η επιλογή ενός συστήματος επεξεργασίας νερού, ξεκινάει από δύο βασικά στοιχεία :

  1. την ποιότητα νερού τροφοδοσίας (δίκτυο πόλης, γεώτρηση ή άλλη πηγή)
  2. την χρήση για την οποία προορίζεται το επεξεργασμένο νερό (πόσιμο νερό, νερό γενικής χρήσης ή επαγγελματική χρήση).

Ας αναλύσουμε τα δύο αυτά στοιχεία.

1. Ποιότητα νερού τροφοδοσίας.
Η ποιότητα του νερού τροφοδοσίας είναι καθοριστικής σημασίας για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος.

Για να μάθουμε την ποιότητα του νερού μπορούμε να απευθυνθούμε σε κατάλληλα εργαστήρια ελέγχου.
Το κόστος για τον έλεγχο των φυσικοχημικών παραγόντων του νερού είναι από 40 – 100 €. Οι εξειδικευμένες μετρήσεις ειδικών παραγόντων κοστίζουν περισσότερο.

Όταν το νερό μας προέρχεται από το δίκτυο πόλης η ποιότητα του νερού είναι συνήθως καλύτερη δεδομένου ότι είναι μια ελεγχόμενη πηγή νερού. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που το νερό του δικτύου πόλης είναι μεν ελεγχόμενο αλλά είναι και πολύ επιβαρυμένο.

Όταν το νερό τροφοδοσίας είναι μια γεώτρηση ή άλλη πηγή νερού τότε έχουμε να κάνουμε με μη ελεγχόμενη πηγή και συνεπώς χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον έλεγχο της ποιότητας του νερού και στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος.

Την ίδια προσοχή πρέπει να επιδείξουμε και όταν το νερό μας πρέπει να αποθηκευτεί σε δεξαμενές για μελλοντική χρήση.

2. Χρήση του επεξεργασμένου νερού.
Η χρήση του του νερού μετά την επεξεργασία του προσδίδει πρόσθετα κριτήρια για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος.

Έτσι εάν το επεξεργασμένο νερό προορίζεται για κατανάλωση ως πόσιμο απαιτεί συγκεκριμένη ποιότητα νερού μετά την επεξεργασία του.

Εάν το νερό μας προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές συσκευές (πχ πλυντήρια ρούχων,  πλυντήρια πιάτων, θερμοσίφωνες, βραστήρες κλπ) τότε οι απαιτήσεις αλλάζουν.

Τέλος οι απαιτήσεις στην ποιότητα του νερού είναι διαφορετική σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

Επιλογή συστήματος επεξεργασίας νερού.
Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω καλούμαστε να επιλέξουμε ένα σύστημα επεξεργασίας νερού λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος αγοράς και το κόστος λειτουργίας του συστήματος . Παρακάτω παρατίθεται ένας σύντομος οδηγός επιλογής συστήματος επεξεργασίας νερού.

Χρήση επεξεργασμένου νερού Χαρακτηριστικά νερού τροφοδοσίας Κατάλληλο σύστημα
Για πλυντήρια, θερμοσίφωνες, βραστήρες κλπ. Σκληρότητα νερού : >150 ppm
( ή > 8,4 οd )
Για το μπάνιο και για ευαίσθητες επιδερμίδες
Σκληρότητα νερού : >150 ppm
( ή > 8,4 οd )
Ειδικές απαιτήσεις νερού για βιομηχανικές απαιτήσεις Σκληρότητα
Θολερότητα
απαιτήσεις σε συγκεκριμένα στοιχεία
Αποσκληρυντής νερού ή σύστημα αντίστροφης όσμωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις
Πόσιμο νερό σε κατοικίες και γραφεία Βλαπτικοί παράγοντες όπως βαρέα μέταλλα, λάσπη, ιζήματα, μικροοργανισμοί
Φίλτρα νερού με ενεργό άνθρακα,
ή ψύκτες νερού με φίλτρα ενεργού άνθρακα (κυρίως για γραφεία)
Πόσιμο νερό σε κατοικίες γραφεία Βλαπτικοί παράγοντες όπως βαρέα μέταλλα, λάσπη, ιζήματα, μικροοργανισμοί καθώς και επικίνδυνα χημικά πχ εξασθενές χρώμιο.

Πολλές φορές επιλέγουμε συνδυασμό συστημάτων για να καλύψουμε τις ανάγκες τόσο σε κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους.
Σε εγκαταστάσεις συστημάτων επεξεργασίας νερού μπορούμε να συναντήσουμε αποσκληρυντές νερού σε συνδυασμό με φίλτρα άνθρακα ή φίλτρα αντίστροφης όσμωσης ή ψύκτες νερού με φιλτρα νερου.

Οι τεχνικές λύσεις για κάθε πρόβλημα ποιότητας νερού μπορεί να είναι πολλές αλλά είναι σημαντικό να επιλέξουμε το κατάλληλο σύστημα που να διασφαλίζει τόσο την ποιότητα του επεξεργασμένου νερού όσο και το λογικό κόστος αγοράς και λειτουργίας του συστήματος.

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι λογικές “θα αγοράσω αυτό το σύστημα επεξεργασίας νερού γιατί τα κάνει όλα” δεδομένου ότι το κόστος συντήρησης ενός εξειδικευμένου συστήματος είναι μεγάλο με αποτέλεσμα ή να καθυστερούμε την συντήρηση του ή ακόμη και να το απενεργοποιούμε λόγω αυξημένου κόστους, με ανάλογες συνέπειες στο νερό που πίνουμε.

Επιλέγουμε το κατάλληλο σύστημα για τις δικές μας απαιτήσεις, χωρίς υπερβολές.

Συνήθως ένα καλό σύστημα επεξεργασίας με φίλτρα άνθρακα μπορεί να μας δώσει εξαιρετικής ποιότητας νερό με σχετικά χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης.

Δείτε σχετικά προϊόντα : φιλτρα νερου

Απάντηση