Αντιστροφη οσμωση

Αντίστροφη ώσμωση για οικιακή χρήση.

Η αντιστροφη οσμωση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία νερού.

Στα σύστημα φίλτρανσης με αντίστροφη ώσμωση υπάρχει η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης μέσω της οποίας διηθείτε το νερό, υπο πίεση.

Η μεμβράνη είναι ημιπερατή δηλαδή δεν επιτρέπει να περάσουν μέσω αυτής σωμάτια μεγαλύτερα από ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Το μέγεθος αυτό είναι αρκετά μικρό (της τάξης του 0,0001 microns) και έτσι μικρά σωμάτια και ιόντα του νερού αποβάλλονται από το νερό.

Τα θετικά της αντίστροφης ώσμωσης είναι :

  1. Το νερό που παράγεται από την αντίστροφη όσμωση είναι εξαιρετικής ποιότητας και για το λόγο αυτό τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης χρησιμοποιούνται τόσο σε οικιακές εγκαταστάσεις όσο και στην βιομηχανία.
  2. Είναι πολλές φορές η μοναδική λύση όταν το νερό είναι αρκετά επιβαρυμένο.
  3. Είναι αξιόπιστη μέθοδος.

Τα μειονεκτήματα της :

  1. Ακριβή αρχική εγκατάσταση σε σύγκριση με τα μηχανικά φίλτρα.
  2. Μεγάλη ποσότητα νερού απορρίπτεται στην αποχέτευση.
  3. Κατανάλωση ρεύματος όταν απαιτείται η αύξηση της πίεσης (που γενικά βελτιώνει και την απόδοση του συστήματος).
  4. Αφαιρεί και χρήσιμα ιχνοστοιχεία από το νερό, ειδικά όταν πρόκειται για το πόσιμο νερό θα πρέπει να τοποθετούμε και εμπλουτισμό ιχνοστοιχείων.

Σύνοψη

Πολλές φορές η χρήση αντίστροφης όσμωσης είναι μονόδρομος. Πάντα όμως η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με σύνεση και με πραγματική γνώση της ποιότητας του νερού που έχουμε. Τα μειονεκτήματα της αντίστροφης όσμωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε τελικά να επιλέγεται το κατάλληλο σύστημα.

Απάντηση