Έλεγχος και συντήρηση συστημάτων νερού

Έλεγχος και Συντήρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού

Το καλοκαίρι σιγά-σιγά μας αποχαιρετά, με όμορφες αναμνήσεις και βαδίζούμε προ το φθινόπωρο, μια μεταβατική περίοδο με αλλαγές και πολλές δράσεις. Μια αναγκαία δράση αυτής της περιόδου είναι  ο έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων νερού.

Παράλληλα, ο καιρός αλλάζει, ενώ ήδη έχουν εμφανιστεί κατά τόπους και έντονα καιρικά φαινόμενα.Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο πάντα δημιουργεί αλλαγές στην ποιότητα του νερού.

Το καλοκαίρι ο υδροφόρος ορίζοντας κατεβαίνει στο κατώτερο σημείο του. Η έντονη θερμοκρασία δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για την δημιουργία εστιών μικροβίων και μολυσματικών παραγόντων, καθιστώντας αναγκαία την χλωρίωση του. Παρότι όμως η χλωρίωση είναι αναγκαία δεν αρκεί και δεν εξασφαλίζει την ποιότητα του νερού.

Το φθινόπωρο οι πρώτες βροχές μεταφέρουν πολλά φερτά υλικά στο νερό (πέτρες, λάσπες, ξύλα, σκουριές κλπ) ενώ κάθε εποχή το PH του νερού αλλά και όλη η σύσταση του αλλάζει αποδεικνύοντας ότι το νερό είναι κάθε μέρα διαφορετικό σαν ένας ζωντανός οργανισμός.

Για ασφαλές πόσιμο νερό χρειαζόμαστε τα φίλτρα νερού που, είτε με συμβατική φίλτρανση είτε με αντίστροφη ώσμωση, απομακρύνουν τα βλαβερά στοιχεία του νερού, βελτιώνουν την γεύση και οσμή του νερού και μας παρέχουν ασφαλές πόσιμο νερό.

Αυτή την περίοδο του φθινοπώρου, ως αρχή της νέας περιόδου μετά τις διακοπές, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και συντήρηση στα συστήματα επεξεργασίας του νερού που διαθέτουμε τόσο σε οικιακές όσο και σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Άλωστε πολλά συστήματα την περίοδο του καλοκαιριού είτε υπολειτουργούσαν είτε είχαν σταματήσει πλήρως. Για την επανεκκίνηση τους θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω απλά βήματα.

Έλεγχος και συντήρηση φίλτρων νερού

Ξεκινώντας από τα φίλτρα νερού κεντρικής παροχής, θα πρέπει να ελέγξουμε:

 • εάν υπάρχουν διαρροές
 • την κατάσταση των φίλτρων και εάν έχουν γεμίσει με φερτά υλικά (πέτρες, λάσπες, ξύλα, σκουριές κλπ),
 • αν έχει παρέλθει ο μέγιστος χρόνος των φίλτρων για να προβούμε σε αντικατάσταση τους.

Στη συνέχεια, στα φίλτρα στην κουζίνα θα πρέπει να ελέγξουμε:

 • εάν υπάρχουν διαρροές,
 • τη γεύση ή οσμή του νερού και εάν έχουν αλοιωθεί,
 • την πίεση του νερού του φίλτρου εάν έχει μειωθεί σημαντικά, χωρίς να έχει υπάρξει πτώση πίεσης του δικτύου,
 • άν έχει παρέλθει ο μέγιστος χρόνος των φίλτρων για να προβούμε σε αντικατάσταση τους (ανταλλακτικά φίλτρα).
 • εφόσον το φίλτρο στην κουζίνα διαθέτει και αντίστροφη όσμωση θα πρέπει να μετρήσουμε, με το μετρητή ολικής σκληρότητας, την σκληρότητα του νερού αμέσως μετά την αντίστροφη όσμωση για να δούμε εάν λειτουργεί ικανοποιητικά.
 • στην περίπτωση που διαθέτουμε και δοχείο πίεσης θα πρέπει να ελέγξουμε εάν έχει την κατάλληλη πίεση ώστε να μας παρέχει επαρκή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 2 λίτρα) χωρίς διακοπή.
 • εφόσον διαθέτουμε και φίλτρου εμπλουτισμού τότε πρέπει να μετρήσουμε επίσης την ολική σκληρότητα αμέσως μετά το φίλτρο αυτό.

Όμοια, στα φίλτρα μπάνιου θα πρέπει να ελέγξουμε:

 • εάν υπάρχουν διαρροές
 • την πιθανή προκαληση ερεθισμών (σε ευαίσθητα δέρματα) ή εάν δεν δημιουργείται εύκολα σαπουνάδα, δείγμα ότι η σκληρότητα του νερού έχει ανέβει.
 • άν έχει παρέλθει ο μέγιστος χρόνος των φίλτρων για να προβούμε σε αντικατάσταση τους.

Και στα φίλτρα πλυντηρίου θα πρέπει να ελέγξουμε:

 • εάν υπάρχουν διαρροές
 • τη δημιουργεία αρκετής σαπουνάδας στο πλυντήριο, δείγμα ότι δεν έχει ανέβει η σκληρότητα του νερού.
 • άν έχει παρέλθει ο μέγιστος χρόνος των φίλτρων για να προβούμε σε αντικατάσταση τους.

Έλεγχος και συντήρηση  αποσκληρυντών νερού

Στους αποσκληρυντές νερού, θα πρέπει να ελέγξουμε:

 • το προφίλτρο νερού ότι είναι καθαρό (βλέπε παραπάνω για τα φίλτρα κεντρικής παροχής)
 • εάν υπάρχουν διαρροές
 • την καθαριότητα τυο δοχείου άλμης εάν και εάν είναι επαρκώς γεμάτο (τουλάχιστον μέχρι το μέσο του δοχείου) για την επόμενη αναγέννηση.
 • την ώρα του εγκεφάλου, τα κυβικά νερού μέχρι την επόμενη αναγέννηση και να παρακολουθήσουμε εάν όταν υπάρχει κατανάλωση νερού ο μετρητής νερού του αποσκληρυντή μας το δείχνει στο display του.
 • να δούμε εάν ο μείκτης νερού δεν έχει χάσει την ρύθμιση του.
 • τη σκληρότητα του νερού με τα strips μέτρησης σκληρότητας για διακριβώσουμε ότι ο αποσκληρυντής λειτουργεί ικανοποιητικά.

Έλεγχος και συντήρηση των θερμοψυκτών νερού

Στους θερμοψύκτες νερού ακολουθούμε την οδηγίες για τα φίλτρα κουζίνας αλλά επίσης θα πρέπει να ελέγξουμε:

 • Ότι είναι ενεργή η παροχή ρεύματος και ότι το καλώδιο της παροχής δεν έχει φθαρεί και
 • ότι λειτουργεί ικανοποιητικά η παροχή ζεστού, κρύου και φρέσκου νερού.

Έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού σε μηχανές καφέ

Στις μηχανές καφέ θα πρέπει να ακολουθήσουμε το συνδυασμό των ελέγχων των φίλτρων κουζίνας και των αποσκληρυντών.

 Έλεγχος και συντήρηση των κεντρικών συστημάτων αντίστροφης όσμωσης

Στις εγκαταστάσεις με κεντρικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης ελέγχουμε ότι και στην οικιακή εγκατάσταση με φίλτρο αντίστροφης ώσμωσης αλλά επειδή πρόκειται για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις θα πρέπει να ελέγξουμε ξεχωριστά κάθε μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης καθώς και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στην παροχή ρεύματος στις αντλίες νερού που διαθέτουν τα συστήματα.

Σύνοψη

Η ποιότητα του νερού που απολαμβάνουμε συνδέεται άμεσα με την σωστή λειτουργία του συστήματος που διαθέτουμε, για το λόγο αυτό ο έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων νερού είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Με αυτόν τον οδηγό έχετε ένα εύκολο και γρήγορο κατάλογο ελέγχου για κάθε σύστημα. Καλή επιτυχία!