Τα φίλτρα νερού

Τα φιλτρα νερου αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για να μας προσφέρουν ποιότητα πόσιμου νερού σε χαμηλή τιμή.

Η επιλογή του φιλτρου εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του νερού του δικτύου μας. Πολλές φορές είναι αναγκαία η ύπαρξη ανάλυσης νερού, όταν δεν είμαστε σίγουροι για την ποιότητα του νερού του δικτύου.

Τα φιλτρα νερου διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Α) μηχανικά φιλτρα νερου
Είναι κατάλληλα για το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων. Αποτελούνται συνήθως από συνδυασμό ενός προφίλτρου κεραμικού ή πολυπροπυλενίου (meltblown) και ενός ή 2 φίλτρων άνθρακα.
Το μέγεθος των φίλτρων έχει άμεση σχέση με την διάρκεια ζωής των φίλτρων.

Ο αριθμός των φίλτρων (2 ή 3 φίλτρων) και οι πόροι ( για το προφίλτρο) καθώς και η κοκκομετρική διάμετρος ( για τα φίλτρα άνθρακα) έχει άμεση σχέση με την δυνατότητα παρακράτησης.

Συνήθως τα φίλτρα αυτής της κατηγορίας αποτελούν αξιόπιστη και οικονομική λύση προσφέροντας νερό υψηλής ποιότητας.

Η αντικατάσταση των φίλτρων αποτελεί ένα ετήσιο κόστος, που πολλές φορές είναι μικρότερο με το κόστος των φιαλών νερού.

Β) φίλτρα αντίστροφης όσμωσης
Είναι κατάλληλα σε περιπτώσεις ύπαρξης σοβαρών ρυπαντών. Πρόκειται στην ουσία για συσκευές επεξεργασίας νερού.

Το νερό που παράγεται είναι πολύ καθαρό, σε σημείου που είναι δυνατόν από το νερό να έχουν αφαιρεθεί εκτός από τα επιβλαβή στοιχεία του και ωφέλιμα στοιχεία.

Για τον λόγω αυτό στο τελευταίο στάδιο φίλτρανσης μπορεί να τοποθετηθεί φίλτρο μεταλλικών στοιχείων για την προσθήκη συγκεκριμένων ιχνοστοιχείων αναγκαίων για τον οργανισμό μας.

Τα φίλτρα νερού αντίστροφης όσμωσης είναι ακριβή λύση τόσο λόγου του αρχικού κόστους τους όσο και το κόστους του νερού που αποβάλουν κατά την επεξεργασία του νερού.

Είναι όμως αναγκαία λύση όταν το νερό που έχουμε είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο.

Απάντηση