Η ποιότητα πόσιμου νερού

Στις μέρες μας η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι ένα διαρκές ζητούμενο.

Το νερό εμπεριέχει φερτά υλικά, μικροοργανισμούς, λάσπη, χημικούς παράγοντες, βαρέα μέταλλα κ.α. σε ποσότητες που πολλές φορές είναι ικανές να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ανάλογα με την επεξεργασία του πόσιμου νερού (συνήθως από τη Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης) κάποιες από τις επιβλαβείς ουσίες απομακρύνονται ή περιορίζονται.

Βεβαίως υπάρχει και η πιθανότητα πρόσθετης επιμόλυνσης λόγω της κακής ποιότητας και παλαιότητας του δικτύου ύδρευσης.

Για την απομάκρυνση των μικροοργανισμών από το νερό, σήμερα ευρέως χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης, ως οικονομική και αποτελεσματική μέθοδος. Η χλωρίωση όμως του νερού, κατά τους ειδικούς, έχει επίσης επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και της λάσπης χρησιμοποιούνται δεξαμενές καθίζησης και φίλτρανσης.

Οι μέθοδοι αυτοί βελτιώνουν την ποιότητα του νερού, χωρίς συνήθως να φτάνουν στην επιθυμητή ποιότητα.

Επίσης μεταβολές στο υπάρχον δίκτυο ύδρευσης (βλάβες, συντηρήσεις) αλλά και έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις που παρασύρουν φερτά υλικά και λάσπη) μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Η λύση για να έχουμε καθαρό πόσιμο νερό είναι τα φίλτρα νερού. Το φιλτρο νερου τοποθετείται κυρίως στην κουζίνα του σπιτιού μας και ανάλογα την τεχνολογία και τα φυσίγγια που χρησιμοποιεί μπορεί να αφαιρέσει όλα τα επικίνδυνα συστατικά του νερού.

Απάντηση