Βαρέα μέταλλα στο νερό

Βαρέα μέταλλα στο νερό τόσο των επιφανειακών όσο και των υπόγειων υδάτων εντοπίζονται σε περιοχές της χώρας μας.

Όπως αναφέρετε, σε άρθρο της εφημερίδας Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία την Κυριακή 6 Ιουνίου 2010 (Νερό-δηλητήριο σε όλη την Ελλάδα) και σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε επιτροπή από το Γεωπονικό και το Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό του ΕΦΕΤ και παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανιχνεύονται βαρέα μέταλλα όπως νικέλιο, μόλυβδος, υδράργυρος και εξασθενές χρώμιο που είτε υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια είτε είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά διότι όπως τονίζουν επιστήμονες, τα βαρέα μέταλλα όταν εισέλθουν στον οργανισμό δρουν σωρευτικά και μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Απάντηση