Υπολογισμός Αποσκληρυντή


Εισάγετε τα δεδομένα και κάντε κλικ στο `Εύρεση` για να βρείτε τους αποσκληρυντες νερου που καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Δεδομένα:


Μετατροπή Μονάδων:
Γερμανικός βαθμός: 1od --> 17,86 ppm
Γαλλικός βαθμός:     1of --> 10,03 ppm